Två av sex ramavtal klara för Klient

Publicerad 2012-04-25

Upphandlingarna för Klient område 1 (Norra och Uppsala-Örebro regionen) och 6 (Rikstäckande) är avslutade och avtalen är påskrivna. Från och med den 23 juni 2012 går det att avropa på de nya avtalen.
Avropsförfrågan kan ske tidigare för leveranser efter den 23 juni 2012.

Läs mer om upphandling Klient genom att klicka här.